Noves instal·lacions de Fricafor

FRICAFOR ha acabat durant l’any 2018 la construcció del nou escorxador de boví, que incorpora la més moderna tecnologia ens els processos de sacrifici i processat de canals. L’entrada en funcionament de la nova sala d’especejament de boví a finals d’aquest mes de novembre, completarà el pla d’inversions programat.

 

imprimir