Reduïm la nostra petjada de carboni

L’esforç dels nostres equips per a millorar la petjada de carboni, un indicador que reflecteix la quantitat de gasos d’efecte hivernacle, comença a donar resultats. Aquest any (gràcies als càlculs realitzats de la petjada dels anys 2021 i 2022) podem afirmar que hem reduït un 39% de la nostra petjada de carboni per unitat de producte respecte de l’any anterior, el que indica que anem per bon camí i que hem de seguir així.

Algunes de les mesures que venim adaptant i que han permès aquesta reducció són les següents:

  • Arribar al 100% d’energia verda en tot el Grup
  • Augmentar el número d’instal·lacions amb plaques solars a les cobertes (que seguiran augmentant)
  • Instal·lar recuperadors de calor i il·luminació LED
  • Automatitzar i robotitzar els nostres processos
  • Optimitzar la nostra logística (renovar la flota, millorar la taxa d’ocupació, temps d’espera, instar a la utilització de vehicles elèctrics…)

Ara, a per l’abast 3 de la petjada de carboni y a seguir avançant amb noves accions per a mitigar i compensar el nostre consum i per aconseguir una producció sostenible.

Clica aquí per veure el vídeo

Per un futur més verd

imprimir