Rebem el segell verd de Recicla Panter

L’any passat reciclem centenars i centenars de parells de sabates de seguretat Panter® dels que utilitzem a les nostres plantes de producció, a una iniciativa conjunta d’aquesta empresa per a donar-li una nova vida al material amb el qual s’elabora el calçat i convertir-lo en altres matèries secundàries com noves fibres que es puguin utilitzar posteriorment en la creació de nous productes d’alt valor a la indústria. D’aquesta manera reintroduirem el material en la cadena productiva i evitarem els residus a abocadors i incineradores.

El reciclat i la valorització del calçat al final de la vida útil, especialment el de seguretat, és extremadament complex, donat que és un producte amb multicomposició, fabricat amb diversos tipus de materials que s’han de separar prèviament per a poder reciclar convenientment, ja que cadascun dels seus diferents components (tèxtils, gomes, plàstics, pells, metall, etc.) necessita un tractament de recuperació i reciclat diferent.

Recicla Panter és una iniciativa innovadora d’economia circular, pionera en el seu sector, que permet recuperar els residus de calçat al final de la seva vida útil.

Aquesta iniciativa de Panter dona solució i utilitat als residus que genera la fabricació, de tal forma que els diversos components poden reutilitzar-se, contribuint d’aquesta manera a la reducció de la petjada de carboni.

Junts, reduirem el nostre impacte mediambiental i apostem per l’economia circular.

En pro del benestar de tots/es i principalment del nostre planeta

imprimir