logo
INSTAL·LACIONS I DISTRIBUCIÓ

Fricafor és una empresa en constant creixement. Disposa de modernes instal·lacions, dotades de les últimes tecnologies per al procés de producció de carn bovina i adaptades a la normativa de seguretat alimentària de la Unió Europea i la legislació islàmica. La logística de distribució, està formada per una flota pròpia de camions i d’acords de distribució amb operadors logístics d’àmbit internacional, que ens permet garantir el transport dels nostres productes en òptimes condicions de conservació des de l’origen fins al seu destí.

INSTAL·LACIONS

Disposem de modernes instal·lacions i un sistema totalment informatitzat que ens permet realitzar un seguiment rigorós de la traçabilitat durant tot el procés de producció i garantir la qualitat dels nostres productes. Tota la línia de sacrifici compta amb la més avançada tecnologia: l’escorxador, la sala d’especejament i l’envasament.

CAPACITAT PRODUCTIVA I D'EMMAGATZEMATGE

La capacitat productiva de carn de boví de Fricafor arriba a les 15.000 tones anuals. Així mateix, comptem amb modernes càmeres de refrigeració amb una capacitat d’1.350.000 kg de producte congelat, que garanteixen el subministrament als nostres clients els 365 dies de l’any.

QUALITAT

El nostre compromís amb els clients és garantir la qualitat dels nostres productes. El Departament de Qualitat de Fricafor treballa dia a dia pel compliment estricte dels estàndards de qualitat i seguretat alimentària de la Unió Europea. Aquest tipus de controls inclouen un rigorós pla analític per garantir la qualitat de tots els nostres productes. Així mateix, l’aposta per la innovació i el desenvolupament mitjançant projectes R + D formen part del pla de millora contínua de la nostra empresa.