Els millors proveïdors de carn de porc, segons l’últim informe d’AECOC

Costa Brava Mediterranean Foods apareix destacat com el millor proveïdor de carn de porc en el recent informe de benchmarking elaborat per AECOC. L’estudi compara les diferents valoracions que fan els retails de les indústries càrnies que s’han acollit a aquest mateix, que són una gran part de les existents del nostre país.

Els aspectes que es valoren són els següents: nivell de flexibilitat, nivell del servei en entregues estàndards i en promocions, compliment de vida útil / grau de frescor, bon estat del producte, bon estat del packaging i compliment de la cadena de fred.

Costa Brava Mediterranean Foods ha  tingut una qualificació excel·lent / molt bona en totes les qüestions plantejades, arribant a una nota de quasi 9 sobre 10 (8,93).

L’informe correspon als mesos de maig a setembre, el qüestionari l’ha compartit AECOC amb el director comercial de productes carnis del distribuïdor i aquest ha emplenat les valoracions conjuntament amb el seu equip comercial entre el 15 de setembre i l’11 d’octubre, segons apareix reflectit per AECOC en les pàgines de l’informe.

L’objectiu del tracking és mesurar el resum de les tres grans campanyes de l’any, Nadal, setmana santa i estiu i permet tenir una visió general i comparativa del sector.

imprimir