Donem suport als nostres proveïdors i la seva sostenibilitat

Els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) només es poden aconseguir amb la col·laboració, sòlida i lleial, de totes les parts i és per aquest motiu pel qual treballem per a donar el nostre recolzament als nostres proveïdors i la seva sostenibilitat, per tal de, junts, aconseguir un futur millor per a tots/es. Per arribar a aquest fi, en el nostre Pla Estratègic de Sostenibilitat “Fulles de ruta” hem llançat un projecte per a donar suport als nostres proveïdors i avançar junts en les millores ambientals, socials i de govern ètic de totes les nostres empreses. En aquestes primeres fases, que són en les que ens trobem actualment, coneixem mitjançant un qüestionari ad hoc la situació en particular de cadascun dels proveïdors, i els ajudem a créixer mitjançant un pla d’acció específic, aportant-li’s un feedbakc de millora, centrant-nos en els àmbits en els que creiem que els podem aportar més valor i en els que haurien de treballar més per a millorar la seva sostenibilitat. Amb tot això, també ens posem a la seva disposició per a qualsevol dubte i per a donar-li’s suport en qualsevol àmbit si fos necessari.

Complim així l’ODS 17 amb l’objectiu de millorar tots/es junts/es

La societat es cosa de tots/es

imprimir