Actualitzem i renovem els plans d’igualtat a totes les nostres plantes

La igualtat d’oportunitats entre homes i dones és un factor decisiu pel veritable èxit empresarial i és per això pel que anem revisant i actualitzant els nostres plans d’igualtat, per eliminar obstacles que puguin impedir la igualtat efectiva de gèneres, és un factor clau per a tots/es.

En aquestes renovacions, tenim en compte totes les actualitzacions relacionades i totes les possibles situacions per saber les mesures a aplicar si és necessària una actuació. Arribats a aquest punt, també fixem objectius a complir any a any per poder tenir constància de la nostra millora, per controlar com evoluciona el projecte, per poder fer estratègies i pràctiques al respecte i per tenir una línia d’acció clara i definida.

Estem convençuts que aquest és el camí a seguir i que ho estem realitzant correctament, ja que tots els plans d’igualtat són inspeccionats per l’òrgan corresponent del govern per tal que puguin entrar en el registre, i si aquests detecten alguna problemàtica amb el document no procedeixen amb el registre.

Seguim construint una societat més justa per a tots/es

imprimir