Fricafor
FRICAFOR SL y Josep Brunsó, presentan la mejor ternera alimentada con recursos naturales
FRICAFOR SL y Josep Brunsó, presentan la mejor ternera alimentada con recursos naturales
Cuidamos del medio ambiente
Cuidamos del medio ambiente

En Fricafor SL. disponemos de los medios necesarios y de las instalaciones adecuadas para la depuración de nuestros residuos, y también contribuimos en la preservación del medio ambiente.

Nuestro catálogo
Nuestro catálogo
 

Aviso legal


FRICAFOR, SL
NIF: B 17017237
C/ M. de Déu del Mont, 31
Ap. corr. 1 - 17740 VILAFANT
Tel +34 972 50 15 08 - +34 972 50 67 00
Fax+34 972 67 12 88
E-mail: fricafor@fricafor.com 
 
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, en su redacción según la Ley 56/2007 de 28 de diciembre de Medidas de Impulso de la Sociedad de la información, Fricafor,SL le informa que es una sociedad anónima inscrita en el Registro Mercantil de Girona en la hoja ---, tomo ----, inscripción GI-------.
 
Les dades personals recaptades a través de la web www.fricafor.com o del nostre correu electrònic fricafor@fricafor són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen als nostres fitxers titularitat de BOU, que és així mateix responsable d'aquests fitxers. Pel que l'enviament de correus electrònics o altres comunicacions a FRICAFOR, SL implica el consentiment exprés del Client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en els nostres fitxers automatitzats.
 
El Client pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal y demés normativa aplicable a l'efecte, mitjançant l'enviament de correu ordinari d'una sol·licitud per escrit a la següent direcció:
 
FRICAFOR, SL
C/ M. de Déu del Mont, 31
C.P. 17740 VILAFANT

 

FRICAFOR - C/ M. de Déu del Mont, 31 - Ap. Corr. 1 - 17740 VILAFANT  - Tel 972 50 14 08  - Fax 972 67 12 88 - fricafor@fricafor.com l Design:www.disart.cat